อนุทิน 134103 - khemika sungwemdee

บันทึกการอ่าน วันที่บันทึก 12 กันยายน 2556 ครอบครัวของ ด.ญ. เขมิกา สังวันดี เรื่อง คู่ขวัญ-คู่ครัว หลักการให้ความร้อน การประกอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนี้แตกต่างจากการประกอบอาหารด้วยเตาอบธรรมดา คือ เตาอบธรรมดาให้พลังงานความร้อนโวไฟแบบเตาแก๊สหรือความร้อนจากขดลวดไฟฟ้าซึ่งจะทำให้อาหารสุกด้วยการถ่ายเทความร้อน 3 วิธีคือการนำการพาและแผ่รังสีแต่เต่าไมโครเวฟทำให้อาหารสุกโดยเครื่องไมโครเวฟ-ที่มีความถีสูงสุด 2450ล้านรอบ/วินาที จนโมเลกุลของน้ำในอาหารสั่นสะเทือน ก็จะชนโมเลกุลอื่นๆอไปจนเกิดต่อเป็นพลังงานจลน์และพลังจลน์จะกลายสภาพเป็นพลังงานความร้อน

ด.ญ. เขมิกา สังวันดี ชั้น ม.2/1 เลขที่ 3

เขียน 28 Feb 2014 @ 19:26 ()


ความเห็น (0)