อนุทิน 134101 - khemika sungwemdee

บันทึกการอ่าน วันที่บันทึก 12 กันยายน 2556 ครอบครัวของ ด.ญ. เขมิกา สังวันดี เรื่อง ตัวตนคนกรุ๊ป โอ จุดเด่นของชาวกรุ๊ปโอคือความร่าเริงสดใสว้างจึงได้เป็นผู้นำกลุ่มบ่อยๆ ไม่ว่าเรื่องอะไรออกหน้าลุยก่อนใครเป็นคนดื้อเวลาทำอะไรจะตัดสินใจเพียงครั้งเดียวและคนกรุ๊ปโอนี้จะชอบอยู่กับเพื่อนเยอะๆจึงกลัวการอยู่คนเดียวมากที่สุด เวลามีปัญหากับเพื่อนคนกรุ๊ปโอจึงรู้สึกเหมือนตืดเกาะร้างเพียงลำพังสิ่งที่คนกรุ๊ปโอไม่ชอบมาหาที่สุดคือการถูกคัดค้านความคิดของตัวเองที่มั่นใจว่าถูกต้องที่สุดแล้ว

ด.ญ. เขมิกา สังวันดี ชั้น ม.2/1 เลขที่ 3

เขียน 28 Feb 2014 @ 19:25 ()


ความเห็น (0)