อนุทิน 134100 - khemika sungwemdee

บันทึกการอ่าน วันที่บันทึก 12 กันยายน 2556 ครอบครัวของ ด.ญ. เขมิกา สังวันดี เรื่อง ไวยากรณ์อังกฤษ กริยา 3ช่อง เนื่องจากภาษาอังกฤษภาษาที่มีความสำคัญมาก ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จึงมีการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียนอย่างแพร่หลายเพื่อห้สามารถใช้งานทางด้าน IT หรือติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้อย่างเข้าใจ เช่น ช่อง1 ช่อง2 ช่อง3 See saw seen crawl crawled crawled defeat defered deferred err erred erred

ด.ญ. เขมิกา สังวันดี ชั้น ม.2/1 เลขที่ 3

เขียน 28 Feb 2014 @ 19:25 ()


ความเห็น (0)