อนุทิน 134096 - บุษยมาศ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ม. สำเร็จไปทั้งหมด ๑๒ วาระ...ตอนแรกคิดว่าต้องยกวาระไปงวดหน้าเสียอีก...ครั้งนี้บริหารเวลา

         ได้รวดเร็วมาก...(ตอนแรกนึกว่า ถูกซักตายเลยแหล่ะ!!! เพราะเกี่ยวกับประกาศการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

         + ข้าราชการ ฯ สายสนับสนุนทั้งน้านนนนน...ถูกติงว่าทำไมไม่นำเข้าคราวเดียว...อ่ะอ่ะอ่ะ!!! ขนาดทยอยนำเข้าแบบนี้

         ยังเยอะแยะไปหมด แล้วจะไหวเหรอนำเข้าคราวเดียว...เหลืออีกประมาณ ๔-๕ ประกาศ ก็จะสำเร็จแล้ว สำหรับการเข้าสู่

         ตำแหน่งของข้าราชการ + พ.ม. (สายสนับสนุน)...ถูกถามว่า...ทำไม? ต้องทำ...ตายแล้ววววว...ไม่นำเข้าได้อย่างไร?

         อย่าลืม!!! ว่า ระเบียบต่าง ๆ ม. ต้องมาคิดทำเองคร้า...เหนื่อยค่ะ...แบบนี้...แต่พอวาระสำเร็จก็โล่งใจเลยจร้า...ยิ่งถ้า

         คราวหน้าสำเร็จอีกด้วยแล้ว...มรภ.พิบูลสงคราม มีคู่มือการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการและ พ.ม. สายสนับสนุนวิชาการ

         อย่างสมบูรณ์เสียที (ทำให้ฉันรู้ว่า...การทำงานสายปฏิบัติจริง ๆ แล้ว ไม่ง่ายอย่างที่คิด...แต่เมื่อผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปได้แล้ว

         นั้น สิ่งที่ได้ นั่นคือ "ความภูมิใจในผลงานมากกว่า"...

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

เขียน 28 Feb 2014 @ 13:56 () แก้ไข 01 Mar 2014 @ 10:21, ()


ความเห็น (0)