อนุทิน #134086

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๓๐

บันทึกไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยจะว่างแต่ก็พยามยามหาโอกาส เข้ามาบันทึก

วันนี้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นป.๕-๖

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)