อนุทิน 134084 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๗/๐๒/๒๕๕๗

อนุทิน  ๑๔๐.

“อารมณ์ตอนเช้า”

ตอนเช้าลองเข้าไปชมบันทึกที่มีผู้เขียนไว้แล้ว รวมทั้งของตนเองให้รู้สึกผิดหวัง อารมณ์นั้นประมาณนี้...

 

เจ๊านี้บ่อฮู้   G2Kเป๋นหยัง  หลายบล็อกก็ยัง  เปิดอ่านบ่อได้

คลิกไปก่อหัน  น่าขันแต๊ใบ้  ขึ้น false อยู่ใน  มุมนั้น

หนังสือบ่อมี๋  ภาพสีก่อกั้น  ล้มหายหมดสิ้น  เลยนา

คงเป๋นครั้งแรก  ฮู้สึกแปลกต๋า  เป๋นหยั่งอี้จา  อยากมาบอกอ้าง ๆ

...

 

กั้น  หมายถึง  อดอยาก,ขาดแคลน,ไม่มีสิ่งของที่ต้องการ

เขียน 27 Feb 2014 @ 19:23 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

555…เป็นเหมือนกันเลยค่ะ…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครู อาจารย์ สมาชิกโกทูโนว์ผู้เป็นกัลยาณมิตรทุกท่าน…ขอบคุณอาจารย์บุษย์ คุณโสมคำปัญญาลือนามผู้เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผม