อนุทิน #134043

ขณะที่ผมเดินไปล้างมือที่ห้องน้ำ ความคิดนี้เกิดขึ้นกับผม "ความผิดพลาดในการบริหารของวันนี้ อาจเป็นตราบาปของวันพรุ่งนี้" ข้อความนี้หมายรวมถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การตัดสินใจ ทั้งในองค์กร ครอบครัว ชีวิต และงานระดับประเทศ

เขียน:

ความเห็น (0)