อนุทิน 134041 - dejavu monmon

  ติดต่อ

ขณะเดินเข้าลิฟท์เพื่อขั้นชั้น ๓ ผมมีความคิดนี้เกิดขึ้น "เราจะสอบถามความพึงพอใจไปเพื่ออะไร หากไม่ใช่เพื่อพิจารณาว่าเขาพึงพอใจหรือไม่ กรณีมีคนไม่พึงพอใจ ก็ไม่ควรเคืองโกรธหรือรู้สึกชิงชัง/เคืองขัดใจใดๆ เพราะสิ่งนั้นคือข้อพิจารณาว่า เรายังไม่สามารถทำให้เขาพึงพอใจได้" 

  เขียน:  

ความเห็น (0)