อนุทิน 134015 - ป่าไม้เลื้อย/พาดีซอ

  ติดต่อ

--------------------
รู้ดี-รู้ชั่ว ทุกข์สุข

ไม่คลุกมัวมัวของต่ำ
ไม่ใช้อวิชานำทาง
แสงสว่างส่องพาชีวิตดี
--------------------
เรียนรู้กฎของไตรลักษณ์
ให้ประจักษ์รู้แจ้งบ่งชี้
อนิจ ทุกขัง อนัตตานี้
สติมีคิดได้มีธรรม
--------------------
"พาดีซอ" 23/02/57

  เขียน:  

ความเห็น (0)