อนุทิน 134015 - ป่าไม้เลื้อย/พาดีซอ

--------------------
รู้ดี-รู้ชั่ว ทุกข์สุข

ไม่คลุกมัวมัวของต่ำ
ไม่ใช้อวิชานำทาง
แสงสว่างส่องพาชีวิตดี
--------------------
เรียนรู้กฎของไตรลักษณ์
ให้ประจักษ์รู้แจ้งบ่งชี้
อนิจ ทุกขัง อนัตตานี้
สติมีคิดได้มีธรรม
--------------------
"พาดีซอ" 23/02/57

เขียน 23 Feb 2014 @ 22:59 ()


ความเห็น (0)