อนุทิน 134014 - ป่าไม้เลื้อย/พาดีซอ

มื่อเลือกเกิดไม่ได้ #ให้เลือกดีไว้
------------------------------------
เกิดเป็นคนใช่เราเลือกมาเกิด
มันบังเกิดจากกรรมเวรที่สร้างสม
เกิดเป็นเลือกทำดีน่าชื่นชม
อย่าจอมจมกับความทุกข์สิ่งไม่ดี..
------------------------------------
เกิดเป็นคนต้องสู้ทนและยอมรับ
ต้องหมั่นปรับตัวเข้าสถานที่
ต้องรู้จักเลือกทำดีสิ่งมากมี
ดีวจีกายใจมงคลตัว...
------------------------------------
"พาดีซอ" 23/02/57

เขียน 23 Feb 2014 @ 22:57 () แก้ไข 23 Feb 2014 @ 22:57, ()


ความเห็น (0)