อนุทิน 134012 - ป่าไม้เลื้อย/พาดีซอ

รู้..หลักไตรลักษณ์ #ชีวีมีสุข เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
--------------------
รู้ดี-รู้ชั่ว ทุกข์สุข
ไม่คลุกมัวมัวของต่ำ
ไม่ใช้อวิชานำทาง
แสงสว่างส่องพาชีวิตดี
--------------------
เรียนรู้กฎของไตรลักษณ์
ให้ประจักษ์รู้แจ้งบ่งชี้
อนิจจา ทุกขัง อนัตตานี้
สติมีคิดใฝ่มีธรรม
--------------------
"พาดีซอ" 23/02/57

เขียน 23 Feb 2014 @ 22:54 () แก้ไข 23 Feb 2014 @ 22:58, ()


ความเห็น (0)