อนุทิน 134012 - ป่าไม้เลื้อย/พาดีซอ

  ติดต่อ

รู้..หลักไตรลักษณ์ #ชีวีมีสุข เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
--------------------
รู้ดี-รู้ชั่ว ทุกข์สุข
ไม่คลุกมัวมัวของต่ำ
ไม่ใช้อวิชานำทาง
แสงสว่างส่องพาชีวิตดี
--------------------
เรียนรู้กฎของไตรลักษณ์
ให้ประจักษ์รู้แจ้งบ่งชี้
อนิจจา ทุกขัง อนัตตานี้
สติมีคิดใฝ่มีธรรม
--------------------
"พาดีซอ" 23/02/57

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)