อนุทิน 134002 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • ไม่เข้ามาทิ้งร่องรอยความคิดกว่ายี่สิบวัน...เพราะเหตุผลหลายอย่าง
  ยังระลึกถึงบ้านโกทูโนว์เสมอ
 • เมื่อวาน ๒๒ ก.พ.ฉันได้อยู่เวรวันหยุดคู่กับน้องอัตราจ้างซึ่งนับถือศาสนาคริสต์
  ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศาสนามากมายที่สำคัญช่วยคลี่คลายทางความคิด
 • ฉันถามว่าหีวใจหลักของคำสอนคืออะไร เธอตอบว่า "รักและให้อภัย"
  เธอบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเธอท่องเสมอ "รักและให้อภัย"
  ฉันหวนกลับมามองชาวพุทธฯ หัวใจศาสนาคืออะไร ?
  หากชาวพุทธทุกคนยึดมั่น ทำความดี  ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
  บ้านนี้เมืองนี้คงน่าอยู่และมีความสุขไม่น้อย

                                                                          ธรรมทิพย์
                                                                        ๒๓ กพ. ๒๕๕๗
เขียน 23 Feb 2014 @ 17:16 () แก้ไข 23 Feb 2014 @ 17:17, ()


ความเห็น (0)