อนุทิน 133993 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

....ไม่อยากหลอกตัวเองหรือใครๆ ไม่ปรารถนาสิ่งใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง "จิ๋วแต่แจ๋ว  แต่จะมองข้ามและก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไป..เพื่อที่เราก็อยู่ได้ ครูก็อยู่ดี และนักเรียนก็มีความสุข...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ผักงามมากๆครับ..