อนุทิน 133993 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

....ไม่อยากหลอกตัวเองหรือใครๆ ไม่ปรารถนาสิ่งใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง "จิ๋วแต่แจ๋ว  แต่จะมองข้ามและก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไป..เพื่อที่เราก็อยู่ได้ ครูก็อยู่ดี และนักเรียนก็มีความสุข...

เขียน 23 Feb 2014 @ 11:46 ()


ความเห็น (1)

ผักงามมากๆครับ..