อนุทิน 133992 - ยายธี

  ติดต่อ

...ใครลิขิต..ชีวิตนี้...ฤ..ทุกสิ่งเป็นแค่ความบังเอิญ..หรือความผิดพลาดทางเทคนิค

  เขียน:  

ความเห็น (1)

อีกมุมมอง…นะครับยาย….