อนุทิน #133992

...ใครลิขิต..ชีวิตนี้...ฤ..ทุกสิ่งเป็นแค่ความบังเอิญ..หรือความผิดพลาดทางเทคนิค

เขียน:

ความเห็น (1)

อีกมุมมอง…นะครับยาย….