อนุทิน 133982 - prayat duangmala

๒๒  กุมภาพันธ์ ๕๗

  ไปงานส่งเสริมญาติธรรมพร้อมกับไปดูสวนมรดก อีกทั้งแวะเยี่ยมชมสวน สระเลี้ยงปลาสมัยพ่อมีชีวิตอยู่ เห็นแล้วก็น้อยใจอยู่บ้าง แต่ก็ยินดีที่พี่ทำสวนปลูกผักแทนการเลี้ยงปลา แต่ดูสระแล้วไม่เหมือนกับพ่อมีชีวิตอยู่ แต่วันนี้เป็นของพี่แล้วมอบให้เป็นทางการ ก็ต้องจำยอมรับสภาพของสระ แต่พี่ก็ปลูกพริก มะเขือเทศ สลัด ก่อไม้ มะเขือ ฯ อยากเข้าไปบริหารจัดการได้ แต่หมดโอกาส

              

 

เขียน 22 Feb 2014 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)