อนุทิน 133946 - ดารนี ชัยอิทธิพร

22 ก.พ.57 

ปุจฉา : เมื่อพ่อแม่จำเป็นต้องลงโทษลูก จะมีวิธีการ/ขั้นตอนอย่างไร (ตัวอย่างที่มองเห็นภาพ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพ่อแม่และลูก)  

เขียน 22 Feb 2014 @ 08:31 ()


ความเห็น (0)