อนุทิน 133946 - ดารนี ชัยอิทธิพร

  ติดต่อ

22 ก.พ.57 

ปุจฉา : เมื่อพ่อแม่จำเป็นต้องลงโทษลูก จะมีวิธีการ/ขั้นตอนอย่างไร (ตัวอย่างที่มองเห็นภาพ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพ่อแม่และลูก)  

  เขียน:  

ความเห็น (0)