อนุทิน #133942

    เมตตาธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน มิใช่สิ่งที่อยู่ภายนอก

คุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก มิใช่สิ่งที่อยู่ภายใน

เก้าจื๊อ/ศิษย์ของเม่งจื๊อ

เขียน:

ความเห็น (0)