อนุทิน 133942 - prayat duangmala

    เมตตาธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน มิใช่สิ่งที่อยู่ภายนอก

คุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอก มิใช่สิ่งที่อยู่ภายใน

เก้าจื๊อ/ศิษย์ของเม่งจื๊อ

เขียน 21 Feb 2014 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)