อนุทิน 133934 - GD

GD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ถอดรื้อมายาคติ DECONSTRUCT หนังสือน่าอ่าน

เช้าวันนี้ขอแนะนำหนังสือที่เป็นอาหารสมองชั้นดี อยากให้ใคร ๆได้อ่าน

อ่านแล้วทำให้เกิดความเข้าใจความขัดแย้งระหว่างแนวคิดประชาธิปไตยกับแนวคิดจารีตนิยมมีรากลึกของปัญหาจากไหน มีเส้นทางเดินมาอย่างไร อำนาจต่าง ๆที่ครอบงำรัฐชาติไทย ระบบการศึกษาและศีลธรรม ส่งต่อจากรุ่นถึงรุ่นจนถึงวันนี้

นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้/วิเคราะห์เชิงลึกในหนังสือเล่มนี้มีหลากหลาย ดังเช่น

นิธิ เอียวศรีวงศ์   เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ธงชัย วินิจจะกูล    วรเจตน์ภาคีรัตน์

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์     วิจักขณ์ พานิช      สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความยอดเยี่ยมโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ทำให้เข้าใจความเป็นมาของชาติ 3 แบบ ของชาติไทยเป็นแบบใดมีรากฐานอย่างไร ทำไมองค์กรสำคัญของชาติ เช่นศาล จึงไม่ยึดโยงกับประชาชน และ อื่น ๆ...

เขียน 21 Feb 2014 @ 10:54 () แก้ไข 21 Feb 2014 @ 10:57, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ซื้อได้จากร้านหนังสือของค่ายไหนครับ