อนุทิน 133930 - อ.นุ

อ.นุ

เรียนรู้ธุรกรรมอำพราง และจริยธรรมทางธุรกิจ ผ่านออมชินโมเดล...

http://www.youtube.com/watch?v=D7k0ASHAGhc

 

"หลายท่านคงได้ข่าว และติดตามข่าว ที่มีผู้บริหารองค์กรการเงินดำเนินกิจกรรม
การทำธุรกรรมอำพราง ผิดจริยธรรม ส่อทำผิดกฎหมาย และขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า
เพิ่มความเสี่ยงให้ลูกค้า และความยั่งยืนขององค์กร ก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวได้

หากดูที่แก่นแท้ของปัญหา ล้วนมาจากการคอรัปชั่น เชิงนโยบาย
ดังจะเห็นจากวิธีการแต่งตั้งพวกพ้อง เข้าคุมกิจการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เ
มื่อผู้บริหารมีผลประโยชน์ ก็ย่อมทำการตามคำสั่ง
ส่อให้เกิดปัญหาการดำเนินธุรกิจระยะยาวได้

เพื่อสั่งสอนพวกเขา เหล่านั้น ผมตัดสินใจแล้วว่า
ผมจะไม่ให้ความไว้วางใจในองค์กรที่ทำธุรกิจแบบนี้ และจะถอนเงิน และธุรกรรมต่างๆออก
ถึงแม้ว่าได้คำนวณแล้วว่าตัวเองต้องสูญเสียบางส่วน
แต่เพื่อความคงอยู่ของสังคมที่ดี ในอนาคต
จึงสมควรที่จะต้องทำ เพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าไม่ได้รับความไว้วางใจจากผม

วันพรุ่งนี้ จะเริ่มดำเนินการไปปิดบัญชีครับ"
 
(รศ.ยืน ภู่วรวรรณ)
เขียน 21 Feb 2014 @ 06:01 () แก้ไข 21 Feb 2014 @ 06:24, ()


ความเห็น (0)