อนุทิน 133921 - prayat duangmala

วันนี้ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๕๗

     เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษา มหาจักรีสิรินธร ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยจิตสำนึกคุณที่พระองค์ทรงพยายามทำให้เด็กชนบทได้รับการศึกษาได้ทัดเทียมกับโรงเรียนในชุมชนเมือง.. รองรับ เออีซีอีกปีหน้าด้วย จากการชี้แจงของ ผศ. ดร.วรปภา  อารีราษฏร์ ได้รับรางวัลดีเด่นในการเข้าร่วมโครงนำร่องการจัดการเรียนด้วยระบบ eDLTV.จากสมเด็จพระเทพฯ

 

เขียน 20 Feb 2014 @ 17:16 ()


ความเห็น (0)