อนุทิน 133919 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า - บ่าย) - เซ็นต์ผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

               - ตรวจงานในบันทึกของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓ ราย/สัปดาห์

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า)         - ไปตรวจเท้า + ตา + ฟัน ที่ รพ.พุทธชินราช ตามที่แพทย์นัดไว้ (๑ ครั้ง/ปี)

               - แวะไปเยี่ยมเจ้าหลานชาย - หลานสาว ที่ป่วยอยู่ที่ตึกกุมารเวช เห็นสภาพแล้วสงสารจับจิต เป็นโรคที่ไม่คาดคิดกัน

                 ตั้งแต่อายุยังไม่พ้น ๑ ขวบ กับ ๒ ขวบเลย...หายเร็ว ๆ นะลูก...ไป รพ. คราวใด. ปลงอนิจจังกับชีวิตได้อยู่เสมอ...

               - เข้ามาเสียภาษีประจำปี ทำตามหน้าที่พลเมืองดี ที่ มหาวิทยาลัย จากที่หักไว้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ปีนี้ได้รับคืน

                 เกือบ ๗,๐๐๐ บาท แน่ะ...ปีต่อไปวางแผนคำนวณไว้ใหม่ น่าจะลดการหักไว้ ณ ที่จ่าย เพียงเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

                 คงพอ...

               - เซ็นต์ผ่านงาน จำนวน ๑๒ แฟ้ม

(บ่าย)        - พิมพ์ Power Point ต่ออีก ๑๕ หน้า

เขียน 20 Feb 2014 @ 12:24 () แก้ไข 20 Feb 2014 @ 16:24, ()


ความเห็น (0)