อนุทิน 133912 - คุณมะเดื่อ

วันนี้ (19 ก.พ.57) เอาเงินค่าดอกไม้จำนวน สามพันบาท ไปเข้าบัญชี

ของ ศพด.วัดอู่ตะเภา เนื่องจากเป็นเวลาพักเที่ยง ที่ธนาคารจึงไม่ค่อยมีคนนัก รอ

เพียงไม่กี่นาที ก็ถึงคิว อยู่ที่ธนาคาร ประมาณ 15 นาที ออกจาก

ธนาคารแวะส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ ค่าส่ง 97 บาท จึงเปิดกระเป๋าถือ ควาน

หากระเป๋าสตางค์....หา ๆๆๆๆๆๆๆ ไม่มี..! จึงเอาเงินนอกงบฯ ให้ค่าส่ง

พัสดุไปก่อน...นึกไปนึกมา ... คงลืมทิ้งไว้ที่ธนาคาร... และตอนนี้คง

กลายไปเป็นกระเป๋าสตางค์ของคนอื่นไปเรียบร้อยแล้ว เพราะเวลาก็

ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว...ในใจคิดว่า...ช่างเหอะ..! ในกระเป๋า

มีเงินไม่กี่ร้อยบาท( เพราะเงินส่วนใหญ่คุณมะเดื่อจะแยกเก็บไว้ต่าง

หากไม่ใส่กระเป๋าสตางค์ใบนั้น ทำจนเป็นนิสัยแล้ว คิดว่า ถ้าหายก็หาย

เป็นส่วนน้อย...ส่วนใหญ่ยังอยู่) นึกไปนึกมา...ในกระเป๋าสตางค์นั้นมี

บัตรข้่ี่่าราชการอยู่ด้วยนี่หว่า...อันนี้สิสำคัญ...จึงย้อนกลับไปธนาคาร

อีกครั้ง ด้วยคิดว่า อาจจะมีคนเอาบัตรฝากพนักงานธนาคารไว้บ้าง

ส่วนเงินในกระเป๋าไม่หวังว่าจะได้คืนแล้ว  ... เข้าไปในธนาคาร โอ้โฮ้!

คนเยอะแยะเลย .... รีบมองไปที่เค้าเตอร์ที่คุณมะเดื่อกรอกบัตร

รายการตอนนั้น......กระเป๋าสตางค์ใบน้อย...ยังอยู่ที่เก่าที่คุณมะเดื่อวางไว้ใน

สภาพเดิม เปิดไว้ด้วย (คุณมะเดื่อเป็นคนเปิดหยิบเงินออกจากกระเป๋า

เอง ) นึกขอบคุณ...อะไรก็ไ้ด้...ที่ช่วยเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ให้

คุณมะเดื่อ....สาธุ ! ขอบคุณ  ขอบคุณ  และ ขอบคุณ...!

 

เขียน 19 Feb 2014 @ 19:24 ()


ความเห็น (0)