อนุทิน 133871 - บุษยมาศ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นแฟ้มผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

(เช้า - บ่าย) - นั่งพิมพ์ Power Point เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

                 ของ มรภ.พิบูลสงครามให้ มรภ.นครราชสีมา มาดูงาน ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เขียน 17 Feb 2014 @ 15:56 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขยันจังเลยท่านอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณพี่หนาน…เป็นเพราะหน้าที่ ความรับผิดชอบและจิตสำนึกของเรามากกว่าค่ะ…