อนุทิน 133871 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นแฟ้มผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

(เช้า - บ่าย) - นั่งพิมพ์ Power Point เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

                 ของ มรภ.พิบูลสงครามให้ มรภ.นครราชสีมา มาดูงาน ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขยันจังเลยท่านอาจารย์

ขอบคุณค่ะ คุณพี่หนาน…เป็นเพราะหน้าที่ ความรับผิดชอบและจิตสำนึกของเรามากกว่าค่ะ…