อนุทิน 133867 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันวานที่ไปถวายความรู้แด่มวลนิสิตป.โท  บางช่วงได้นั่งวิเคราะห์เรื่องกตัญญูต่อบ้านเกิดหรือสำนึกรักบ้านเกิดกับชาวมหาจุฬา ฯ บางส่วน ณ ม. มจร. วข. นครศรี ฯ โดยผมเสนอให้คิดมุมมองคำว่าบ้านเกิดในที่นี้คือ ท้องแม่ของเราเอง การสำนึกรักบ้านเกิดในแง่นี้คือให้รักแม่หรือแสดงความกตัญญูกตะเวที ระลึกถึงพระคุณสนองตอบแทนพระคุณของแม่และขยายไปถึงเพศแม่ในธรรมชาติโดยเชื่อมโยงให้ถึงกันหมด นี้แลคือคำว่าสำนึกรักบ้านเกิดในมุมมองของผมเองแล.

เขียน 17 Feb 2014 @ 11:33 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีผังที่ขยายไว้จะนำมาถ่ายทอดได้บ้างไหมครับอาจารย์