อนุทิน 133801 - ยูมิ

  ติดต่อ

ถึงขึงเครียด  เกลียดโกรธเขา  ใจเราทุกข์

จะหาสุข  บนทุกข์ใจ  ได้ที่ไหน

การโกรธเกลียด  เบียดเบียนเขา  เราเศร้าใจ

โกรธทำไม  ให้โง่เขลา  เรารู้ทัน

.........................................

เนื่องในวันมาฆบูชา, ปี พ.ศ. 2557

  เขียน:  

ความเห็น (0)