อนุทิน #133766

  ติดต่อ

           ฝ่ายชะลอน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ฝ่ายชะลอน้ำสร้างขวางทางไหลของน้ำบนลำธารขนาดเล็กไว้ เพื่อชะลอการไหล ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังของตลิ่ง เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็จะมีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะหน้าแล้ง ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ลดความตื้นเขินที่ปลายน้ำ ทำให้น้ำใสมีคุณภาพดี ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื่น ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยในการดำรงชีวิต คืนพืชแก่เนินเขา/ภูเขาหัวโล้น ดินชื้น ป่าก็ชื้น กลายเป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)