อนุทิน 133758 - จิตศิริน

วันนี้รู้สึกดีกับตัวเอง

อยากขอบคุณครู อาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้หล่อหลอมลูกศิษย์คนหนึ่งขึ้นมา

ขอบคุณชีวิต

ขอบคุณสรรพสิ่ง

เขียน 12 Feb 2014 @ 15:15 ()


ความเห็น (0)