อนุทิน 133751 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"อันบุญคุณของท่าน ที่ช่วยข้าพเจัาส่วนตัวนั้น
ข้าพเจัาก็เห็นแจ้งอยู่...
หากท่านตัองการอะไร จากข้าพเจัาเป็นส่วนตัวแล้วไซร้
ข้าพเจัาก็ยินดีตอบสนองคุณท่าน มิได้ลืม
แต่ประเทศชาติ หาได้เป็นหนี้บุญคุณต่อท่านไม่
ข้าพเจัามิอาจตอบแทนบุญคุณส่วนตัว ดัวยผลประโยชน์ของชาติได้ "

(เติงเสี่ยวผิง)

 

เขียน 12 Feb 2014 @ 05:18 ()


ความเห็น (0)