อนุทิน 133747 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปฝึกภาคสนาม การพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ร่วมกับ นิสิตแพทย์ มศว. เป็นเวลา ๕ สัปดาห์ ติดตามรายละเอียดที่ http://www.ph.mahidol.ac.th/field/2557/ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)