อนุทิน 133747 - กิตติพงศ์ พลเสน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปฝึกภาคสนาม การพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ร่วมกับ นิสิตแพทย์ มศว. เป็นเวลา ๕ สัปดาห์ ติดตามรายละเอียดที่ http://www.ph.mahidol.ac.th/field/2557/ 

เขียน 11 Feb 2014 @ 17:07 ()


ความเห็น (0)