อนุทิน 133746 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๖ แฟ้ม

       - เป็นกรรมการประเมินค่างาน จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อมให้คะแนนเพื่อสรุปคะแนนส่งให้ กบม.

         ทราบและพิจารณาการกำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัย

        - เตรียมหาข้อมูลในการทำความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยทำ Power Point เนื่องจาก มรภ.

          นครราชสีมา จำนวน ๒๐ คน จะมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลจาก มรภ.พิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๕ 

          กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

        - เตรียมตรวจทานข้อสอบที่จะดำเนินการสอบพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา ในวันพรุ่งนี้ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)