อนุทิน 133738 - prayat duangmala

สี่หลักสำคัญของความสำเร็จ (เฉิงกงซื่อเอี้ยว) 

๑. สงบเยือกเย็น พิจารณาใคร่ครวญ อย่าร้อนรน อย่าวู่วาม วิเคราะห์หาเหตุผลสามรอบแล้วจึงตัดสินใจ

๒. เข้มแข็งอดทน ไม่ถดถอย ไม่โอดครวญ ความทุกข์ ไม่โทษโพย แบกรับไว้เอง พยายามถึงที่สุด

๓. รับมือต่อสู้ อย่างสุขุมหนักแน่น ไม่ย่นย่อ ไม่ลนลาน หยุดนิ่งแน่ใจแล้ว จึงเคลื่อนไหวสนองตอบความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างนิ่มนวล

๔. วิสัยทัศน์ แจ่มใจในภาระศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่เศร้าหมองหดหู่ดูแคลนตนเอง ไม่ท้อแท้แต่จะวิริยะก้าวหน้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างสรรค์อนาคตอันกว้างไกล

จากหนังสือระฆังย่ำรุ่ง

เขียน 10 Feb 2014 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)