อนุทิน 133730 - บุษยมาศ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - เคลียร์งานเรื่องข้อสอบพนักงานราชการกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสร็จเรียบร้อย บรรจุใส่ซองปิดผนึกพร้อมทำการสอบ

             ให้กับพนักงานราชการในวันพุธ

           - ชี้แจงเรื่องมีบุคคลภายนอกทำหนังสือร้องเรียนเข้ามาว่า เจ้าหน้าที่พูดจาไม่เป็นที่พอใจให้กับผู้ช่วยอธิการบดี + อธิการบดี

             ได้เข้าใจถึงสาเหตุ (ขอนำไปเขียนไว้ในบันทึกเพื่อให้ข้อคิดนะคะ)

           - ประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของหัวหน้าสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุม กบม. ต่อไป

(ช่วงบ่าย) - เตรียมพิมพ์คู่มือสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

            - เซ็นผ่านงานให้เจ้าหน้าที่ ๘ แฟ้ม 

เขียน 10 Feb 2014 @ 12:50 () แก้ไข 11 Feb 2014 @ 15:54, ()


ความเห็น (0)