อนุทิน 133711 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ได้รับ พด.๑ - ๖ จากพี่มะเดื่อ"ครูดีในดวงใจ" ผมก็รีบเรียนรู้ลงมือทำทันที เริ่มที่เศษอาหารจากโรงครัว ผสมน้ำและกากน้ำตาล คลุกเคล้าด้วย สาร พด.๖ อีกราว ๒ สัปดาห์ ก็จะได้น้ำชีวภาพที่ช่วยดับกลิ่นห้องน้ำ คอกสัตว์ แจกจ่ายนักเรียนไปใช้ที่บ้านก็ได้ ต่อไปยังมีสารพด.ต่างๆ ให้ทดลองทำทดลองใช้หลายตัว โดยมีนักเรียนร่วมลงมือปฏิบัติให้สนุกต่อไป

เขียน 09 Feb 2014 @ 10:26 ()


ความเห็น (0)