อนุทิน 133698 - "แค่หนึ่งกำลังใจ"

เมื่อฉันได้รับเชิญจากคุณครูท่านหนึ่ง..ให้ไปให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับเรื่องของ

"การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน"

บรรยากาศค่อนข้างน่ารัก..เด็กๆกลุ่มนี้..สนใจ..ซักถาม..น่ารัก..น่าเอ็นดู

ก็ได้แต่หวังว่า..หากพวกเขานำไปปฏิบัติจริง..

คงจะเกิดสิ่งดีๆตามมา..อย่างแน่นอน..

เพียงแต่ว่า..กว่าคนเราจะเข้าใจหลักปรัชญานี้อย่างแท้จริง..

คงต้องอาศัยเงือนไขเวลา..บ้าง

เหมือนที่ตัวฉันเอง..เพิ่งจะเข้าใจอย่างแท้จริง..เมื่อเวลาผ่านมา..หลายปีทีเทียว

บางทีความสุขที่แท้จริง..คือการ..ลงมือทำ..

ไม่มากเกิน..ไม่น้อยเกิน..และต้องตั้งอยู่บนความพอดี..

เหมือนจะไม่ยาก..แต่คงไม่ง่าย..คุณล่ะ..คิดเหมือนฉันไหมคะ..?

 

 

เขียน 08 Feb 2014 @ 17:38 ()


ความเห็น (0)