อนุทิน 133686 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

เปรียบดอกไม้เหมือนพระสงฆ์จำนงวิสุทธิ์ 
พุทธบุตรทรงเพศพิเศษหมาย
มวลดอกไม้มีอยู่ดูมากมาย 
ต่างกระจัดกระจายหลากหลายพรรณ*
เหตุไฉนจะงดงามตามระเบียบ 
เรียงร้อยเรียบเป็นมาลัยให้สีสัน
อาศัยด้ายมาร้อยคอยเกี่ยวกัน 
คละเคล้านั้นก็มีค่าน่าชื่นชม
พระวินัยท่านเทียบเปรียบด้วยด้าย 
หรือก็คล้ายแจกันอันเหมาะสม
หากพระดีมีวินัยใฝ่อบรม 
โยมชื่นชมศรัทธาสาธุการ

*พรรณ=วรรณะ-สี,ชนิด,

ขอบคุณภาพจากเน็ต

 

เขียน 07 Feb 2014 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)