อนุทิน 133675 - นีโอ..เบเกอรี่

@อนุทิน [email protected]  วันที่ 6 ก.พ.57

วันนี้ไปสอนตอนเช้า นัดแนะกับนักศึกษาที่รัก เรื่องสอบระหว่างภาคและปลายภาคให้เข้าใจตรงกัน

บ่าย. มีประชุมร่วมกับ คณะกรรมการชุดหนึ่ง ฯ แล้วสะท้อนใจในนเรื่อง.......

" สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล" กับผู้ชายที่ไร้สามัญสำนึกคนเดิม.

 ไม่น่าเชื่อ แถไปเรื่อย จนคณะกรรมการ ฯ หลายท่าน ส่ายหน้า มึน. งง.เป็นแถว

@[email protected]

ขอบคุณ. สามีที่รัก ผู้เตือนสติ ให้อดทน ใจเย็น และวันนี้ก็ทำได้ ไม่เสียงานด้วย

เก่งจริงๆ. ^___^

เขียน 06 Feb 2014 @ 22:36 () แก้ไข 06 Feb 2014 @ 22:44, ()


ความเห็น (0)