อนุทิน 13364 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

มือใครเยอะ ยกได้ยกเอา

(สงวนลิขสิทธิ์ หากเอาไปใช้ไม่บริสุทธิ์ใจ)

....ว่าด้วยเสียงข้างมาก....

เขียน 27 Jun 2008 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)