อนุทิน 133638 - JJ

JJ
  • ข่าวจากไทยรัฐ On line น่าสนใจครับ 2 กพ มีผู้มาใช้สิทธิ 20,129,976
  • บัตรดี  14,368,962
  • บัตรเสีย 2,425,673
  • โหวตโน 3,335,334
เขียน 05 Feb 2014 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)