อนุทิน 133634 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

การบริการวิชาการสู่สังคม

มิใช่การยัดเยียดศาสตร์ วิชาการในแขนงต่างๆ ให้ชุมชนหรือสังคม

หากแต่ช่วยให้ชุมชน คิด ค้น พบ แก้ปัญหา ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมชุมชนนั้นเอง

ตามหลักการวิชาการ

เขียน 05 Feb 2014 @ 09:55 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบมากครับ…มองอีกอย่างเหมือนกับการที่คนนอกเข้าไปช่วยพัฒนาหรือให้ความรู้กับชุมชน เช่น ค่ายอาสาพัฒนา ม.เข้าไปประสานกับชุมชนทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา ในขณะเดียวกันชุมชนหรือสังคมก็คิดพัฒนาตนเอง ออกสู่ภายนอก ตัวอย่างของคุณหมอธิรัมภา ที่เขียนเรื่อง กาแฟอาม่าไว้สองตอนได้น่าคิดเหมือนกันนะครับ

ขอบคุณมากครั ที่เข้ามา ลปรร :)