อนุทิน 133621 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ชมพะยอมยามพรั่งพร้อม ....... พวงขาว
กรุ่นกลิ่นกลแก้มสาว ............... สดซึ้ง
หอมหื่นชื่นชมคราว ................ เพียงครู่
กลัวแต่คนรุมทึ้ง .................... ร่วงแล้วหอมหาย
๑๕.๔๔ น. : ๔ ก.พ. ๕๗

เขียน 04 Feb 2014 @ 21:40 () แก้ไข 04 Feb 2014 @ 23:35, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ให้ความหมายดีเยี่ยมครับ