อนุทิน 133620 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ เคยสะพรั่งกลับร่วงทิ้ง ......ถมดิน
เก็บกวาดจนชาชิน ............ เช่นนี้
ออกใหม่ระบัดใบถวิล ........ วัฏฏะ
กฎแห่งไตรลักษณ์ชี้ .......... ช่วยเือื้ออวยกุศล

๐ คนเกิดขึ้นอยู่แล้ว .......... สลายไป
เกิดอีกภพภูมิไหน ............. ไม่แจ้ง
ดีชั่วที่อาลัย .................... เหลือระลึก
โลมโลกฤารู้แล้ง ............... ร่างไร้นามเสถียร
๑๕.๒๙ น. : ๔ ก.พ. ๕๗

เขียน 04 Feb 2014 @ 21:37 () แก้ไข 04 Feb 2014 @ 21:38, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กวาดไปพิจารณาโลภะในใจก็พัฒนาจิตได้