อนุทิน 133620 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ เคยสะพรั่งกลับร่วงทิ้ง ......ถมดิน
เก็บกวาดจนชาชิน ............ เช่นนี้
ออกใหม่ระบัดใบถวิล ........ วัฏฏะ
กฎแห่งไตรลักษณ์ชี้ .......... ช่วยเือื้ออวยกุศล

๐ คนเกิดขึ้นอยู่แล้ว .......... สลายไป
เกิดอีกภพภูมิไหน ............. ไม่แจ้ง
ดีชั่วที่อาลัย .................... เหลือระลึก
โลมโลกฤารู้แล้ง ............... ร่างไร้นามเสถียร
๑๕.๒๙ น. : ๔ ก.พ. ๕๗

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

กวาดไปพิจารณาโลภะในใจก็พัฒนาจิตได้