อนุทิน #133620

๐ เคยสะพรั่งกลับร่วงทิ้ง ......ถมดิน
เก็บกวาดจนชาชิน ............ เช่นนี้
ออกใหม่ระบัดใบถวิล ........ วัฏฏะ
กฎแห่งไตรลักษณ์ชี้ .......... ช่วยเือื้ออวยกุศล

๐ คนเกิดขึ้นอยู่แล้ว .......... สลายไป
เกิดอีกภพภูมิไหน ............. ไม่แจ้ง
ดีชั่วที่อาลัย .................... เหลือระลึก
โลมโลกฤารู้แล้ง ............... ร่างไร้นามเสถียร
๑๕.๒๙ น. : ๔ ก.พ. ๕๗

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

กวาดไปพิจารณาโลภะในใจก็พัฒนาจิตได้