อนุทิน #133611

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุน

(บ่าย) - จัดทำข้อสอบพนักงานราชการ จำนวน ๖๐ ข้อ

        - เซ็นแฟ้มงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม และแฟ้มจัดซื้อ - จัดจ้างพัสดุ ๑ แฟ้ม

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)