อนุทิน 133611 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุน

(บ่าย) - จัดทำข้อสอบพนักงานราชการ จำนวน ๖๐ ข้อ

        - เซ็นแฟ้มงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม และแฟ้มจัดซื้อ - จัดจ้างพัสดุ ๑ แฟ้ม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)