อนุทิน 1336 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ไปนั่งพูดคุยกับท่าน ผอ.รพ.จะนะ  นพ.สุภัทร ฮาสุพรรณกิจ ที่ โรงพยาบาลจะนะ  จ.สงขลา

หมอสุภัทรบอกว่า ทางออกของการแก้ไขปัญหาภาคใต้ (สามจังหวัด) อยู่ที่ "การพัฒนาคุณภาพชีวิต(Quality of life)ของคนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี"

เขียน 21 Apr 2008 @ 15:50 ()


ความเห็น (0)