อนุทิน 133590 - prayat duangmala

เลือกตั้ง ๕๗ ณ บ้านดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาแสดงตน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน การเลือกตั้งในหน่วยที่ ๕ เขตเลือกตั้งที่ ๕ มหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้ง ๒ นาย

หนึ่งในเจ้าที่รักษาความปลอดภัย รตท.หญิงนันทนา จันทสิงห์  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกทำคน ทำหน้าที่ได้ดีมาก เพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ขณะนี้เวลา ๑๓.๒๔ น. มีผู้มาใช้สิทธิืบางตา มาตั้งแต่เช้ากันมากแล้ว มีผู้แสดงตนแล้วร้อยละ ๕๐ % 

เขียน 02 Feb 2014 @ 13:25 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงเกินคาดแล้วนะคะ บรรยากาศการเมืองแบบนี้ มีแต่สิ่งบั่นทอนให้คนไม่แน่ใจ

เขียนเมื่อ 

ของผม มาใช้สิทธิ์สิบเปอร์เซนต์ครับครู..น้อยมาก ๆ