อนุทิน 133568 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ผมเข้าเรียนปี 1 เมื่อปี 2535

ผ่านเหตุการณ์ที่เราต้องการนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง

เพื่อนผมทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เคยผ่าน

พรุ่งนี้เช้าไปเลือกตั้งกันนะครับ

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เห็นด้วยมากๆครับ อย่างน้อยๆก็ vote no