อนุทิน 133553 - Dr.Dang

Dr.Dang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

"...ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า

จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง  เป็นปกติสุข

ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสัมฤทธิ์ผลเป็นจริงได้   

ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง

ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ

โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น..."

 

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

เขียน 31 Jan 2014 @ 16:51 () แก้ไข 31 Jan 2014 @ 16:53, ()


ความเห็น (1)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ