อนุทิน 133522 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

เมื่อเราพบเชื้อโรคร้ายที่อยู่ในร่างกายของเรา เรามีทางเลือกสองทางนั่นคือ

๑. หาหนทางกำจัดเชื้อโรคร้ายแต่ต้องทนต่อความเจ็บปวดด้วย
ความกล้าหาญ
๒. ปล่อยไปตามยถากรรมไม่กล้าต่อสู้ และปล่อยให้ตายไปพร้อม
กับความขลาดกลัว

ผู้มีปัญญาควรเลือกเส้นทางใด ?

ธรรมทิพย์
๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สู้ตามข้อ หนึ่งครับ อุปสรรคนานาเราต้องชนะมันด้วยตัวเรา.