อนุทิน #13351

วันนี้ 13.30-16.00 น. ไปบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพระดับสถานศึกษา ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ณ อาคาร SME มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต

เขียน:

ความเห็น (0)