อนุทิน #133472

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีภาคการศึกษาที่ 4/2556  สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  21 เมษายน -8 สิงหาคม 2557

เขียน:

ความเห็น (0)