อนุทิน 133472 - นาย เอกราช แก้วเขียว

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีภาคการศึกษาที่ 4/2556  สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  21 เมษายน -8 สิงหาคม 2557

เขียน 27 Jan 2014 @ 15:03 ()


ความเห็น (0)