อนุทิน 133471 - กิตติพงศ์ พลเสน

เป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งของหลักสูตร District Health System Management Learning: DHML เมื่อมีการประชุมโดย สปสช. กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และ โรงพยาบาลเครือข่าย ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม District Health Team ที่มาจาก รพช. รพ.สต. สสอ. และ อปท. กำลังจะเป็นจริงเร็วๆ นี้แล้วครับ

เขียน 27 Jan 2014 @ 14:20 ()


ความเห็น (0)